1. Zapněte zapalování a zvolte MENU

 

2. Vyberte položku DIAGNOSIS

 

3. Vložte servisní kód

 

4. Následně zvolte položku CO ADJUSTMENT

 

5. Nyní vypněte a opětovně zapněte zapalování

 

6. Nyní čekejte než se změní CO z hodnoty -128 na reálnou hodnotu CO, přibližně 10 sec.

 

7. Nejdříve si poznačte nastavenou hodnotu (třeba šroubovákem na nádrž), aby jste se v případě nezdaru mohli vrátit na poslední funkční hodnotu.

 

Vyšší hodnota značí bohatější směs v nižších otáčkách při menším otevření škrtící klapky. Nedoporučuje se měnit více, než v rozsahu +-10 jednotek. Standardní nastavení nových Pegas od roku 2007 je v rozsahu -6 až -14 jednotek. Pamatujte však, že každá motorka si vyžaduje individuální nastavení.

 

Berte na vědomí, že jakoukoliv změnu provádíte na vlastní nebezpečí!!!