Ve dnech 27. - 29. 9  2019 proběhne již 10.Pegasoslet v kempu KOKY.

Sraz se bude odehrávat v duchu grilování flákot ,pití piva a živé hudby.

Zároveň však bohužel půjde o poslední Slet na šimanovském panství

za podpory Pavla ,který se přesouvá na jiné působiště.

Ubytování jako vždy zajistit u pána a vládce Pavla Kyzra.